in the can

پیشنهاد کاربران

Successfully completed
با موفقیت تمام شدن و آماده نمایش عمومی
این اصطلاح بیشتر در فیلم سازی کاربرد داره ولی در جاهای دیگه هم بکار برده میشه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما