in good nick

پیشنهاد کاربران

در شرایط خوب
مترادف in good condition
Most of these things are in good nick when we need to pass them on.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما