ilam formation or ilam or ilam

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] سازند آهکی ایلام(سانتونین_کامپانین) در پهنه رسوبی ساختاری زاگرس شامل دو رخساره عمیق(دربرش الگوی) و کم عمق(در نواحی فارس و خوزستان) است. شامل سنگ آهک های رسی دانه ریز پلاژیک خاکستری رنگ با لایه بندی منظم و میان لایه های نازک شیل است. مرز زیرین با سازند سَروَک و یا سورگاه ناپیوسته و مرز بالایی با سازند گورپی همساز است.

معنی یا پیشنهاد شما