iguanodontids or iguanodontid or iguanodontid

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] زیر راسته ای از دایناسور های راسته ornithopod و زیر رده ornithischian می باشند.دایناسورهای منقار داربا پا های پنچه مانند با یک خار روی هر شست مانند جنس های : iguanodon، ouranosaurus

معنی یا پیشنهاد شما