identification division

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] یکی از چهار قسمت اصلی یک برنامه COBOL

معنی یا پیشنهاد شما