ichtyostegaliens

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] از دوزیستان فسیلی گروه استگوسفال ها که در سازندهای دونین گروئنلند شرقی پیدا شده است، جمجمه آن شبیه ماهی های کروسوپتریثرین می باشد،زندگی دریاچه ای داشته اند

معنی یا پیشنهاد شما