ichnofacies

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] ایکنوفاسیس

پیشنهاد کاربران

ichnofacies ( زمین‏شناسی )
واژه مصوب: ایزرخساره
تعریف: مجموعه ای از ایزفسیل ها که نشان دهندۀ شرایط زیست محیطی معینی هستند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما