ice tea

به انگلیسی

• drink made from water filtered through tea leaves and then chilled with ice

پیشنهاد کاربران

چای یخ زده
چای سرد، یه جور نوشیدنی خنک هست.
چای سرد شده که در سوپر ها موجود است
چای سرد یا چای یخ
یک نوع نوشیدنی به نام چای یخ که از اب سرد فیلتر شده از برگ چای و یخ و شکر تولید می شود
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما