ibm 3270

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] نوعی ترمینال که معمولاً با کامپیوترهای بزرگ IBM به کار می رود. ترمینالهای IBM 3270، مجموعه کاراکترهای EBCDIC را مورد استفاده قرار میدهند. یک جنبه ی غیر معمول تمینالهای سری 3270، در این است که محاوره ی کاربران به جای کامپیوتر با یک کنترل کننده ی ترمینال انجام می شود . این کنترل کننده، محتویات صفحه نمایش را نگه می دارد و زمانی که کاربر کلید Enter را فشار می دهد، تمام صفحه را به کامپیوتر ارسال می کند. نگاه کنید به IBM 7171 .

معنی یا پیشنهاد شما