برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
it - would - be - right - to - say

it would be right to say

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الهام حمیدی
" این درست خواهد بود که بگوییم "
( چون از ساختار would استفاده شده، زمان جمله باید آینده باشه )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی it would be right to say مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران