برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
it - was - not - until

it was not until

it was not until را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
●بعد از این عبارت یک زمان مطرح می شود، معنی جمله هم می شود" تا فلان زمان نگذشته بود که..."
مثلا:
...It was not until the spring of that year
تا بهار آن سال طول نکشید که...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی it was not until مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )