برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
it - is - okay
شبکه مترجمین ایران

it is okay

it is okay را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احمد
قابل درک است
lili
چیزی نیست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی it is okay مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )