برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
it - doesn't - make - any - sense
شبکه مترجمین ایران

it doesn't make any sense

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سحر
باهم جور در نمیاد
حمیدرضا
با عقل جور در نمیاد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی it doesn't make any sense مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )