برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1713 100 1
شبکه مترجمین ایران

it could have been worse

معنی کلمه it could have been worse به انگلیسی

it could have been worse
• got out of it cheap

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کتایون صداقت
بدتر از این نمیشه
سعید
می تونسته بدتر از این باشه،
؟؟؟؟؟؟
می توانست بدتر شود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی it could have been worse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )