برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
it's - big - of - you
شبکه مترجمین ایران

it's big of you

it's big of you را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسرین رنجبر
ironic:
کنایه:
شما لطف داری!
واقعاً لطف داری!
محبت دارید!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی it's big of you مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )