برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1399 100 1

issued


System.String[]

واژه issued در جمله های نمونه

1. he issued a decree
او حکمی صادر کرد.

2. they issued each soldier's ration promptly
جیره‌ی هر یک از سربازان را بی‌معطلی دادند.

3. they have issued many books
آنان کتاب‌های زیادی منتشر کرده‌اند.

4. a pot from which issued the savor of fish
دیگی که از آن بوی ماهی برمی‌خاست

5. from the dining room issued the sound of a trumpet
صدای شیپور از اتاق نهارخوری به گوش می‌رسید.

6. if an edict is issued to arrest all drunks. . .
گر حکم شود که مست گیرند. . .

7. our college's accreditation was issued in 1993
امتیاز تاسیس مدرسه عالی ما در سال 1993 صادر شد.

8. a flood of paper money has been issued
سیلی از اسکناس چاپ شده است.

9. process for their appearance in court has already been issued
ورقه‌ی احضار آنها به دادگاه قبلا صادر شده است.

10. the rent is due the first of each month and there is no more than a ten-day grace period, i. e. if it is not paid by the tenth, eviction orders will be issued
موعد پرداخت کرایه‌اول هر ماه است و مهلت تاخیر ده روز بیشتر نیست،یعنی اگر تا دهم ماه پرداخت نشود دستور تخلیه صادر خواهد شد.

مترادف issued

مطبوع (صفت)
good , proper , pleasant , handsome , agreeable , graceful , scrumptious , sweet , exquisite , dainty , lovesome , placable , toothsome , sapid , issued , typed , printed

معنی issued در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] صادر شده
[حقوق] سهام سرمایه ای منتشره
[حسابداری] سهام صادر شده
[حسابداری] سهام صادر شده
[حقوق] سهام صادره، سهام منتشره
[ریاضیات] سهام منتشره

معنی کلمه issued به انگلیسی

issued
• distributed, circulated, sent out; announced
issued a coin
• put a new coin into circulation
issued a denial
• formal statement denying the charges that have been brought against him
issued a license
• gave a license
issued a permit
• gave a permit
issued an order
• gave a command, delivered an injunction
issued capital
• sum of money of which a company has set aside for investment purposes
issued share capital
• total face value of stocks which a company has set aside for investment purposes
issued shares
• put out stocks
order was issued
• command was proclaimed, stringent instructions were given

issued را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهیار
صادر شد، صادر شده
سهیل
داده شد
داده شده
صادر شد
صادر شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی issuedکلمه : issued
املای فارسی : ایسود
اشتباه تایپی : هسسعثی
عکس issued : در گوگل

آیا معنی issued مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )