برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

isobaric surface


سطح همفشار

معنی isobaric surface در دیکشنری تخصصی

isobaric surface
[عمران و معماری] سطوح همفشار
[ریاضیات] رویه ی تک فشار، رویه ی ثابت فشار
[آب و خاک] سطح همفشار
[آب و خاک] شیب سطح همفشار
[آب و خاک] سطح همفشار معیار

isobaric surface را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی isobaric surface

کلمه : isobaric surface
املای فارسی : ایسبریک سرفیس
اشتباه تایپی : هسخذشقهز سعقبشزث
عکس isobaric surface : در گوگل

آیا معنی isobaric surface مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )