برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

islaner


جزیره نشین، اهل جزیره

islaner را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی islaner

کلمه : islaner
املای فارسی : یسلانر
اشتباه تایپی : هسمشدثق
عکس islaner : در گوگل

آیا معنی islaner مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )