برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1613 100 1
شبکه مترجمین ایران

island effect

معنی island effect در دیکشنری تخصصی

island effect
[برق و الکترونیک] اثر جزیره ای محدود شدن گسیل از کاتد المپ الکترنی به مناطق کوچک خاصی از کاتد در شرایطی که ولتاژ شبکه کمتر از مقدار معینی باشد .

island effect را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی island effect مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )