برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1432 100 1

is

/ɪz/ /ɪz/

معنی: است، هست
معانی دیگر: است (سوم شخص مفرد در زمان حال از فعل: be)، پیشوند: رجوع شود به: iso- (پیش از واکه می آید)، مخفف:، جزیره، است هست سوم شخص مفرد از فعل

بررسی کلمه is

( verb )
• : تعریف: 3rd person present sing. of be.
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "island" or "islands," or "isle" or "isles" (used in a proper name).

واژه is در جمله های نمونه

1. is anybody home?
کسی خانه هست‌؟

2. is diabetes inborn?
آیا مرض قند ارثی است‌؟

3. is dinner included too?
آیا شام هم منظور شده است‌؟

4. is divorce on the decrease?
آیا طلاق رو به کاهش است‌؟

5. is he anything like his father?
آیا او اصلا شباهتی به پدرش دارد؟

6. is he competent enough to manage the factory?
آیا او جربزه‌ی اداره‌ی کارخانه را دارد؟

7. is he man enough to swing the job?
آنقدر مردی دارد که بتواند آن کار را به انجام برساند؟

8. is he the man for this job?
آیا او مرد این کار هست‌؟

9. is he the man you were speaking of?
آیا این مردی است که درباره‌اش حرف می‌زدی‌؟

10. is health essential to happiness?
آیا خوشبختی به سلامتی بسته است‌؟

11. is his father still living?
(آیا) پدر او هنوز زنده است‌؟

12. is it a coincidence that all the complaints are signed by these three brothers?
آیا تصادفی است که کلیه‌ی شکایات توسط این سه برادر امضا شده است‌؟

13. is it far to kashan?
...

مترادف is

است، هست (فعل)
is

معنی عبارات مرتبط با is به فارسی

نشان پول، لیره انگلیسی است
آیا امشب خبری هست ؟ (مهمانی و غیره هست ؟)
ایاازاین بابت عاقل تراست
ایا هنوز تک است، ایا هنوز عزب یا مجرد است ؟
حرف pدر واژه میان دو صدا واقع شده است
آیا چنین نیست
درست آن چیزی است که لازم بود
به جایی نمی رسد، موفق نخواهد شد
درخیلی جاهاپیدامی شود، بسیارفراوان است
رو بزوال یا نقصان می گذارد، درحال کاهش یا نقصان است
راست میگی، راست می گویید، آیا چنین است ؟
ایااوست
راستی ؟ایا وا قعا چنین است ؟
ایاکسی هم درهست
...

مخفف is

عبارت کامل: Intra Synovial
موضوع: پزشکی
داخل مایع سینوویال

معنی کلمه is به انگلیسی

is
• complete consistent metric system of units for scientists (with basic quantities of length, time, electric current, temperature, luminous intensity, amount of substance and mass)
is afraid that
• fears that, is frightened that
is anything up?
• is anything happening? what's happening?
is but a
• is merely, is nothing but a
is considered among
• is regarded as one of, belongs to
is expected to change
• will probably change
is he
• really? , indeed?
is in the habit of saying
• is used to saying, always says
is it not?
• correct?
is it so?
• really?, is that truly the way it is?, indeed?
is it to your liking?
• is it satisfactory?, do you approve?
is it true that?
• is it a fact that -?, is it correct that -?
is it?
• is it true that?, really?, truly?
is mostly
• is mainly, is chiefly, is principally, is generally, is usually
is not
• ain't, does not exist, does not occupy a position, does not exist in such a condition
is not worth a red cent
• it is worthless, it has no value whatsoever
is one of
• he belongs to the group of, is counted amongst, is numbered amongst, is part of
is part of
• constitutes a part of, comprises ...

is را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رز
است و جز یکی از فعل های توبی is. am. are
Negar
یه نوعی حرف ربطه که در اکثر جمله ها وکلمه ها ی انگلیسی بکار میره ومعنای همچون خاصی نداره.مخفف و (verb)یعنی فعل هستش. ودر گام سوم دیکشنری oxford جزیره هم. نامگذاری شده است
لطفا بپسندید Ilove you یه المه بوس به همتون
Ebad najafi
(گاهی در ترجمه متون بهتر است ترجمه کنیم:

عبارت است از...
محدثه فرومدی
برابر است با، یعنی، قرار دارد، قرار می‌گیرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی is
کلمه : is
املای فارسی : ایز
اشتباه تایپی : هس
عکس is : در گوگل

آیا معنی is مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )