برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

is that so


راستی ؟ایا وا قعا چنین است ؟

معنی کلمه is that so به انگلیسی

is that so ?
• is that the way things stand?, really?

is that so را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ghazal emadini
واقعا
محمد شاهد
که اینطور؟
fafa
نه بابا
امین جهانگرد
جدا؟!جدی میگی؟! واقعا؟! اینجوریاس؟!
هم میتونه جدی بیان بشه هم میتونه تمسخر آمیز باشه
John's got the flu so he'll have to skip this week." B: "Is that so? That's too bad. Tell him I hope he feels better
جدا؟! خیلی بده که ...
If you don’t shut your mouth I’ll kick you out of the house.’ ‘Is that so? You just try it
جدا؟! هر کی نکنه.
حسین
راست میگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی is that so

کلمه : is that so
املای فارسی : ایز تحت سو‌
اشتباه تایپی : هس فاشف سخ
عکس is that so : در گوگل

آیا معنی is that so مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )