برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
is - set - to
شبکه مترجمین ایران

is set to

is set to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اردوان طالبي
قصد داشتن
Seyyedalith
قرار بودن / آمادگی داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی is set to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )