برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

is of significance

is of significance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

MS. Salimi
- مورد توجه است
- از اهمیت برخوردار است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی is of significance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )