برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
is - it
شبکه مترجمین ایران

is it

is it را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سرورر
هست این(سوالی)
میثم نبی پور
سوالی: اینطور نیست؟یا به معنی "نه؟"

That's your verdict, is it?
ترجمه اینجانب:
این قضاوت تو هست، اینطور نیست؟
این قضاوت تو هست، نه؟
.
آیا این... (به صورت سوالی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی is it مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )