برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

is included

is included را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

m.javid
وجود دارد
قرار دارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی is included مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )