برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1400 100 1

iris

/ˈaɪrəs/ /ˈaɪərɪs/

معنی: عنبیه، عنبیه چشم، رنگین کمان
معانی دیگر: (کالبدشناسی) رنگینه، (گیاه شناسی) زنبق (نام انواع جنس زنبق iris که برگ های شمشیری و گل های سه گلبرگی و کاسبرگی می دهند)، گل زنبق، زنبقیان (iridaceae از راسته ی liliales - یک لپه ای)، (شعر) رنگین کمان، قوس و قزح، اسم خاص مونث، جنس زنبق و سوسن

بررسی کلمه iris

اسم ( noun )
حالات: irides, irises
(1) تعریف: the colored, round membrane surrounding the pupil of the eye.

(2) تعریف: any of various related plants that have sword-shaped leaves and bear showy flowers on an upright spike, or the flower of this plant.

واژه iris در جمله های نمونه

1. "He went back to the lab", Iris exclaimed impatiently.
[ترجمه ترگمان]ایریس با بی‌صبری گفت: اون به آزمایشگاه برگشته
[ترجمه گوگل]ایریس با بی حوصله گریه کرد: 'او به آزمایشگاه رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Iris lay gloomily on her bed contemplating the future.
[ترجمه ترگمان]آیریس روی تختش دراز کشیده بود و به آینده فکر می‌کرد
[ترجمه گوگل]آریستوس به آرامی روی تختش نگاه می کند و به آینده می اندیشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Iris excused herself with humble words.
[ترجمه ترگمان]ایریس با کلمات فروتنی از خودش عذرخواهی کرد
[ترجمه گوگل]آریس خود را با کلمات فروتن خود را تحسین کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Iris Murdoch was regarded by many as a supremely good and serious writer.
[ترجمه ترگمان]ایریس مرداک از سوی بسیاری به عنوان یک نویسنده فوق‌العاده خوب و جدی مورد توجه قرار گرفت
[ترجمه گوگل]ایرویز مرداک توسط بسیاری به عنوان یک نویسنده فوق العاده خوب و جدی در نظر گرفته شد
[ترجمه شما] ...

مترادف iris

عنبیه (اسم)
iris
عنبیه چشم (اسم)
iris
رنگین کمان (اسم)
iris , rainbow , sunbow

معنی عبارات مرتبط با iris به فارسی

(دیافراگم باز و بسته شونده ی عدسی دوربین عکاسی و غیره) دیافراگم قابل تنظیم، ترابند نرمش دار
(گیاه شناسی) زنبق ژاپنی (iris kaempferi)، زنبق ژاپونی

مخفف iris

عبارت کامل: Intelligent Rival Imitator of Siri
موضوع: موبایل
نرم افزار آیریس یا IRIS ، رقیب هوشمند کپی شده از سیری ( SIRI ) است. iris با قدرت گرفتن از سیستم Voice Action، که به صورت پیش فرض در بسیاری از گوشی های آندرویدی قرار دارد، کار کرده و فضایی مشابه قابلیت های siri را در اختیار شما قرار می دهد.

معنی iris در دیکشنری تخصصی

[سینما] دیافراگم - عنبیه - مردمک - مردمک چشم (نوعی دیافراگم )
[نساجی] رنگین کمان
[سینما] ایریس
[سینما] کنترل دیافراگم
[سینما] دیافراگم عنبیه ای - مکانیسم دیافراگم عنبیه ای
[برق و الکترونیک] دیافراگم عنبیه
[پلیمر] دیافراگم تنظیم قطر
[سینما] باز شدن عنبیه - روزنه گشودن - سیاهی به نور دایره ای - عنبیه آغازین - عنبیه باز
[سینما] عنبیه پایانی - نور به سیاهی دایره ای - عنبیه بسته - روزنه بستن - بسته شدن عنبیه - محور دایره ای
[سینما] نماهای عنبیه
[سینما] باز شدن عنبیه
[سینما] روبش عنبیه ای
[برق و الکترونیک] آیریس موجبر باریک کننده مساحت سطح مقطع موجبر که با جا به جا کردن صفحات فلزی نازک عمود بر دیواره ی موجبر که روزنه ای بین آنها قرار دارد و لبه های آنهابه دیواره ها متصل است ، عمل می کند وقتی که روزنه موازی با دیواره کوچکتر موجبر باشد آن را آیریس القایی می نامند و سوسپانس القایی از خود نشان می دهد . وقتی که روزنه موازی با دیواره بزرگتر موجبر باشد آن را آیریس خازنی می نامند و سوسپانس خازنی از خود نشان می دهد.

معنی کلمه iris به انگلیسی

iris
• colored part of the eyeball surrounding the pupil (anatomy); any of a number of plants having sword-shaped leaves and showy flowers
• the iris in your eye is the round coloured part.
• an iris is also a tall plant with long leaves and large purple, yellow, or white flowers.
iris family
• (botany) iridaceae, family of perennial geophytic plants with rhizomes or bulbs and corms

iris را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هانی
گل زنبق
میثم علیزاده
● عنبیه چشم
● گیاه زنبق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی iris
کلمه : iris
املای فارسی : ایریس
اشتباه تایپی : هقهس
عکس iris : در گوگل

آیا معنی iris مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )