برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1392 100 1

ion exchange


(شیمی) دادگرفت یون، مبادله ی یون (که در پالایش آب و غیره کاربرد دارد)

بررسی کلمه ion exchange

اسم ( noun )
• : تعریف: the interchange of ions between a solid and a fluid, a process often used in water softening.

معنی ion exchange در دیکشنری تخصصی

[شیمی] تبادل یونی ، تبادل یون ، دادگرفت یون ، مبادله ى یون (که در پالایش آب و غیره کاربرد دارد)
[مهندسی گاز] تعویض یون
[زمین شناسی] تبادل یونی از این روش در بازیابی پاره ای از فلزات از محلول لیچ استفاده می شود. خواص بهبود یافته رزینهای مصنوعی آلی، پتانسیل کاربرد فرآیندهای تبادل یونی را به علت پایداری و ظرفیت بالای آنها به طور وسیعی گسترش داده است. این فرآیند در عملآوری محلولهای خیلی رقیق که غلظت یون فلز در آن حدود ppm 10 یا کمتر است، مفید می باشد. این تکنیک به عنوان یکی از روشهای تصفیه و تغلیظ محول غنی شده محسوب می شود
[نساجی] تبادل یونی
[معدن] تبادل یون (هیدرومتالورژی)
[پلیمر] تعویض یونی
[نساجی] کروما تو گرافی تبادل یونی
[شیمی] کروماتوگرافی تبادل یونی
[صنایع غذایی] کروماتوگرافی تبادل یونی : روش کروماتوگرافی که در آن ترکیبات مورد تجزیه که طبیعت یونیزه شده دارند با یونهای موجود روی فاز ثابت شده ذرات ستون و با واکنش تبادل یونی تفکیک می شوند
[پلیمر] کروماتوگرافی تبادل یونی
[شیمی] رزین تبادل یونی

ion exchange را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ion exchange
کلمه : ion exchange
املای فارسی : اون اکسچنج
اشتباه تایپی : هخد ثطزاشدلث
عکس ion exchange : در گوگل

آیا معنی ion exchange مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )