برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1718 100 1
شبکه مترجمین ایران

involved

/ˌɪnˈvɑːlvd/ /ɪnˈvɒlvd/

معنی: پیچیده، گرفتار، مبهم، بغرنج، در گیر، مورد بحی
معانی دیگر: غامض، مدغم، پیچ در پیچ، دچار، دست اندرکار، مورد بحک

بررسی کلمه involved

صفت ( adjective )
مشتقات: involvedly (adv.)
(1) تعریف: complex; intricate.
متضاد: simple, uninvolved
مشابه: complex, complicate, intricate, perplexed

(2) تعریف: confused; tangled.
متضاد: straightforward
مشابه: complicate, perplexed

واژه involved در جمله های نمونه

1. an involved problem
مسئله‌ی پیچیده

2. countries involved in armed conflict
کشورهای گرفتار ستیز مسلحانه

3. fog involved the shoreline
مه کرانه را فراگرفت.

4. they involved our country in war and bloodshed
آنان کشور ما را در گیر جنگ و خونریزی کردند.

5. get involved in
درگیر شدن در،دچار شدن

6. the costs involved in moving to a new house
مخارج مربوط به اسباب کشی به خانه‌ی جدید

7. this job involved many obligations
این شغل الزامات فراوانی را ایجاب می‌کرد.

8. the mechanical operations involved in sculpture
کارهای مکانیکی وابسته به تندیس (مجسمه) سازی

9. alive to the risks involved
آگاه به مخاطراتی که در پیش است

10. an organization that is involved in the country's defense program
سازمانی که دست اندر کار برنامه‌ی دفاعی کشور است

11. one of the industries involved in aluminium extraction
یکی از صنایع وابسته به استخراج آلومینیوم

12. several cabinet ministers were involved in the coup
چندین ...

مترادف involved

پیچیده (صفت)
abstruse , complex , intricate , wrapped , twisted , involved , knotty , sigmoid , indirect , crooked , rolled , obscurant , wreathy , recondite , crabby , crimpy , unintelligible , revolute , verticillate
گرفتار (صفت)
involved , afoul , captive , preoccupied
مبهم (صفت)
hazy , involved , involute , obscure , opaque , ambiguous , vague , enigmatic , misty , dim , dusky , esoteric , mysterious , forked , nebular , imprecise
بغرنج (صفت)
complex , intricate , involved , involute , complicated , obscurant , intangible
در گیر (صفت)
involved
مورد بحی (صفت)
involved

معنی عبارات مرتبط با involved به فارسی

روانشناسى : خود درگیرشده

معنی involved در دیکشنری تخصصی

involved
[فوتبال] درگیربودن

معنی کلمه involved به انگلیسی

involved
• included; concerned with, entangled; engaged, engrossed; complicated; incriminated, connected with
• if you are involved in a situation or activity, you are taking part in it.
• if you are deeply involved in something you are doing, you feel very strongly or enthusiastically about it.
• the things involved in something such as a job or system are the things that are required in order to do it or understand it.
• if you describe a situation or activity as involved, you mean that it is very complicated.
• if you are involved with another person, you are having a close relationship with them.
• see also involve.
involved in
• mixed up in, entangled with, included in
involved in criminal activities
• criminal, involved in illegal activities
allegedly involved
• suspected of taking part, accused of participating
get involved
• participate, take part in, become interested in, become entangled in
the parties involved
• groups that are involved, groups engaged, people connected to an action, every participant

involved را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mina
به کار گرفتن
MORI
حقوق:مورد نظر
zahra
مشارکت
افشین حاجی طرخانی
نقش داشتن در چیزی = دخیل بودن.
SuperSU
در گیر شدن

دعوا کردن

یقه کسی رو گرفتن
Adel
corrupt organisation involved in industry درگیر
N
دخالت کردن
abdolahi
شرکت کننده
گلي
مرتبط. مربوطه
الی
پیچیده - بغرنج - پیچ در پیچ - درهم تنیده
محمد علی کریمی
موثر و نقش پرداز
نسرین رنجبر
با چیزی/ کاری ارتباط داشتن
helia
hard
سخت
گرفتار
پیچیده
مبهم
Samira
شامل شدن
Amirhosein farrokhzad
شامل ... بودن
انوشه امین زاده
قاطی شدن با کسی یا چیزی
ماریا
مرتبط با کار
سارا
حقوق:شاهد
افسانه احمدلی
مسئول
الی
در جریان بودن
کاربر آبادیس
همراه (به معنی دست اندر کار، دخیل)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی involved

کلمه : involved
املای فارسی : اینولود
اشتباه تایپی : هدرخمرثی
عکس involved : در گوگل

آیا معنی involved مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )