برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

involved in

معنی کلمه involved in به انگلیسی

involved in
• mixed up in, entangled with, included in
involved in criminal activities
• criminal, involved in illegal activities
be involved in
• be mixed up in, have a part in, have a connection to
deeply involved in
• very much mixed up in
heavily involved in
• deeply absorbed in, greatly entangled in, considerably concerned with
seriously involved in
• greatly a part of -
strongly involved in
• greatly a part of -, greatly intermixed
was involved in
• was mixed up in

involved in را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد علی کریمی
ترکیب کردن یا شدن،با هم متحد شدن،به هم پیوستن ،مخلوط کردن
222
درگیر یک مساله ای شدن
Melika
شرکت کردن در...
الینا
دچار بودن به چیزی، درگیر بودن، وصل بودن
محدثه فرومدی
دخیل در، مشمول، گرفتار در، مشغول به، مرتبط با، مربوط به، در ارتباط با، در رابطه با، وابسته به، نقش داشتن در
Aida interisti
مشارکت داشتن در
Involved in making the movies
سجاد صالحی
در ارتباط با
Mt
نقش دارد در ...
رهگذر
شاغل در

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی involved in مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )