برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1451 100 1

intrauterine device


(پزشکی) ابزار درون زهدانی (برای جلوگیری از آبستنی)

بررسی کلمه intrauterine device

اسم ( noun )
• : تعریف: a small plastic or stainless steel coil or similar object inserted into the uterus to prevent conception; IUD.

واژه intrauterine device در جمله های نمونه

1. The ring glittered on its damson pouffe like some intra-uterine device.
[ترجمه ترگمان] حلقه روی damson مثل یه دستگاه خونریزی داخلی می‌درخشید
[ترجمه گوگل]حلقه بر روی پائولا دلفریب شبیه به برخی از دستگاه داخل رحم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The intra-uterine device is a foreign body, as are the tampons used to absorb the menstrual flow.
[ترجمه ترگمان]دستگاه درون رحمی یک بدنه خارجی است، مثل are که برای جذب جریان قاعدگی به کار می‌رود
[ترجمه گوگل]دستگاه داخل رحمی یک بدن خارجی است، همانطور که استفاده از تامپون برای جذب جریان قاعدگی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Results The intrauterine device cause chronic pelvic inflammation result in an increase incidence of Ectopic pregnancy.
[ترجمه ترگمان]نتایج دستگاه intrauterine باعث التهاب مزمن لگن می‌شود و منجر به افزایش میزان شیوع بارداری ectopic می‌شود
[ترجمه گوگل]نتایج دستگاه دستگاه داخل رحمی باعث التهاب مزمن لگن می شود که موجب افزایش بروز حاملگی ناحیه ای می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. P : An intrauterine device, but I'm t ...

معنی کلمه intrauterine device به انگلیسی

intrauterine device
• device inserted into the uterus to prevent conception, iud

intrauterine device را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی intrauterine device
کلمه : intrauterine device
املای فارسی : اینتروترین دیوایس
اشتباه تایپی : هدفقشعفثقهدث یثرهزث
عکس intrauterine device : در گوگل

آیا معنی intrauterine device مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران