برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1399 100 1

intrapsychic


(روی دهنده یا موجود در روان شخص) درون روانی (intrapsychical هم می گویند)، با شخصیت، با عقل، واقع در درون شخصیت یا روان

معنی کلمه intrapsychic به انگلیسی

intrapsychic
• happening within the psyche, existing within the mind

intrapsychic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سپیده
تعارض روانی
پ.آزاد
درون روانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی intrapsychic
کلمه : intrapsychic
املای فارسی : اینترپسیچیک
اشتباه تایپی : هدفقشحسغزاهز
عکس intrapsychic : در گوگل

آیا معنی intrapsychic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )