برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1635 100 1
شبکه مترجمین ایران

intraocular

واژه intraocular در جمله های نمونه

1. Glaucoma is a disorder characterized by increased intraocular pressure (IOP) that ultimately damages the optic nerve, leading to visual field loss.
[ترجمه ترگمان]Glaucoma یک اختلال است که با افزایش فشار intraocular (IOP)شناخته می‌شود که در نهایت به عصب بینایی آسیب می‌رساند و منجر به تلفات میدان دیداری می‌شود
[ترجمه گوگل]گلوکوم اختلال مشخص شده با افزایش فشار داخل چشم (IOP) است که در نهایت به عصب بینایی آسیب می رساند، منجر به از دست دادن زمینه بصری می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Rehak J. Neovascular glaucoma and intraocular pressure . Acta Univ Palaoki Olomuc Fac Med 1992; 133:7
[ترجمه ترگمان]Rehak J Neovascular آب‌سیاه و intraocular (intraocular glaucoma) Acta Univ Palaoki Med ۱۹۹۲؛ ۱۳۳: ۷
[ترجمه گوگل]Rehak J Glaucoma neovascular and pressure intraocular Acta Univ Palaoki Olomuc Fac Med 1992؛ 133: 7
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Using black diaphragm intraocular lens implantation in management of traumatic aniridia combined with aphakia in order to eliminate the severe symptom of photophobia and to improve visual acuity.
[ترجمه ترگمان]استفاده از لنزهای سیاه (دیافراگم)سیاه، عمل کاشت در مدیریت of ضربه‌ای را به همراه aphakia به منظور از بین بردن علائم شدید of و بهبود acuity بصری به اجرا در می‌آورد
[ترجمه گوگل] ...

معنی کلمه intraocular به انگلیسی

intraocular
• inside the eyeball, occurring within the eyeball
intraocular pressure
• pressure within the eye caused by fluid in the orbit

intraocular را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

m.javid
داخل چشم
داخل چشمی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی intraocular مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )