برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

interobserver reliability

interobserver reliability را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

SSB 💫
در روانشناسی به معنی: ثبات میان مشاهده گران، است .
محمد حاتمی نژاد
پایایی میان مشاهدگران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی interobserver reliability مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )