برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1673 100 1
شبکه مترجمین ایران

international

/ˌɪntərˈnæʃn̩əl/ /ˌɪntəˈnæʃn̩əl/

معنی: بین المللی، وابسته به روابط بین المللی
معانی دیگر: جهانی، میان مردمگانی، میان هاوشی، میان کشوری، میان هاشی، وابسته به دو یا چند کشور (مثلا شهروند مقیم در کشور دیگر)، برای یا توسط یا وابسته به مردمان کشورهای گوناگون، (i بزرگ) انترناسیونال (هر یک از سازمان های سوسیالیستی و کمونیستی که از 1864 به بعد بر پا شد)

بررسی کلمه international

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of or relating to the affairs of two or more nations.

- The United Nations is an international organization.
[ترجمه ترگمان] سازمان ملل متحد یک سازمان بین‌المللی است
[ترجمه گوگل] سازمان ملل متحد یک سازمان بین المللی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- A project on such a large scale requires international cooperation.
[ترجمه ترگمان] پروژه‌ای در چنین مقیاس بزرگ مستلزم هم‌کاری بین‌المللی است
[ترجمه گوگل] یک پروژه در چنین مقیاس بزرگ نیازمند همکاری بین المللی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The attack on the embassy caused an international crisis.
[ترجمه ترگمان] حمله به سفارت موجب یک بحران بین‌المللی شد
[ترجمه گوگل] حمله به سفارت باعث ایجاد بحران بین المللی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: pertaining to relations among nations.
اسم ( noun ) ...

واژه international در جمله های نمونه

1. international air traffic
شد آمد بین المللی با هواپیما

2. international custom
عرف بین‌المللی

3. international friendship
روابط دوستانه‌ی بین المللی

4. international oil companies formed a large cartel and controlled the prices
شرکت‌های بین‌المللی نفت کارتل بزرگی را تشکیل دادند و قیمت‌ها را تحت کنترل خود درآوردند.

5. international peace and concord
صلح و توافق بین المللی

6. international trade has expanded
بازرگانی بین المللی گسترش یافته است.

7. international waters
آبهای بین‌المللی

8. an international craft festival
جشنواره‌ی بین‌المللی هنرهای دستی

9. an international treaty
قرارداد بین‌المللی

10. tehran's international community
جامعه‌ی بین‌المللی ساکن تهران

11. the international court
دادگاه بین‌المللی

12. on an international level
(مجازی) در سطح بین المللی

13. to follow internationa ...

مترادف international

بین المللی (صفت)
cosmopolitan , international
وابسته به روابط بین المللی (صفت)
international

معنی عبارات مرتبط با international به فارسی

رجوع شود به: candle
دادگاه بین المللی لاهه (در سال 1945 گشوده شد)
(خط قراردادی در راستای شمالی -جنوبی اقیانوس آرام در حدود نصف النهار صد و هشتاد که هر روز سالنامه ای پس از نیمه شب آن آغاز می شود مثلا وقتی که در غرب این خط یکشنبه است در شرق این خط شنبه است) خط بین المللی روزنما، خط آغاز روز
(حقوق) قانون بین الملل، حقوق بین الملل
صندوق بین المللی پول (بخشی از سازمان ملل)
الفبای آوانگاری بین المللی، وات های آوانگاری جهانی
رجوع شود به: concert pitch
رجوع شود به: comintern

معنی international در دیکشنری تخصصی

international
[حقوق] بین الملل، بین المللی
[حسابداری] استانداردهای بین المللی حسابداری
[حسابداری] کمیته بین المللی استانداردهای حسابداری
[کوه نوردی] علامت اضطراری کوهنوردی، شش سوت یا علامت با چراغ که به فاصلة یک دقیقه تکرار می شود (علامت وضع اضطراری) . پاسخ این کمک خواهی سه سوت یا سه با چراغ زدن است .اگر سوت یا چراغ در دست نباشد ، می توان با شش بار (یا سه بار) تکان دادن لباس علامت داد .همچنین نوشتن حروف SOS به معنای کمک خواهی است .
[زمین شناسی] انجمن بین المللی مساحی(iag)
[زمین شناسی] اتحادیه بین المللی علوم نجومی(iau)
[زمین شناسی] مرز بین المللی
[کامپیوتر] ماشین های تجاری بین المللی - نگاه کنید به IBM.
[زمین شناسی] انجمن بین المللی کارتوگرافی(ica)
...

معنی کلمه international به انگلیسی

international
• name of a number of international socialist organizations of the nineteenth and twentieth centuries; "internationale", revolutionary socialist hymn
• between countries, involving or belonging to two or more countries, of relations between two more countries
• international means involving different countries.
• in sport, an international is a match that is played between teams from two countries.
• an international is also a sportsman or sportswoman who plays in an international.
international air transport association
• international organization which monitors and regulates many aspects of the airline industry including safety standards and industry cooperation, iata
international alliance of theatrical stage employe
• international association for people who work in stage and theatrical professions, iatse
international atomic energy agency
• united nations committee established in order to promote peaceful uses of atomic energy , iaea
international bank for reconstruction and developm
• world bank, organization that promotes development in third world nations (by loaning money, promoting foreign investment, etc.)
international business machines
• well-known american company which manufactures computers, "big blue"
international business machines corporation
• ibm, internationally acclaimed computer company, producer of home computers and related software and equipment (first incorporated as ibm in 1924 with headquarters in new york)
international call
• telephone conversation between groups in different countries or nations
international ca ...

international را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

samir_8203
جهانی/بین المللی
B. H
بین المللی
محدثه فرومدی
در سطح بین الملل
cities might be mighty capitals and centers of wide-ranging international political responsibilities
شهرها ممکن است پایتخت و مرکز قدرتمندی برای مسئولیت های همه جانبه سیاسی در سطح بین الملل باشند
پریسا
Nation یا به پارسی نَهِش Nahesh (ع: مِلَّت)
هم ریشه با Nature یا به پارسی نَهاد Nahaad (ع: طَبیعَت)
هر دو از ریشه پروا-هندو-اروپایی *gene- که در پارسی معنی زادَن Zaadan و زیستَن Zistan دارند.
اگر پسوند صفت‌ساز انگلیسی و پارسی -ال بگیرند میشوند (همچون در گُودال، پوشال، گِردال، چَنگال و...)
نَشنال یا نَهِشال (National, Naheshaal) (ع: مِلّی)
نَچرال یا نَهادال (Natural, Nahaadaal) (ع: طَبیعی)
و پیشوند اینتِر- یا اَندَر- به معنی (مینو، meaning) در میان به نشنال بیفزاییم میشود اینتِرنَشنال، اَندَرنَهِشال (International, Andarnaheshaal) (ع: بِین‌ُالمِلَّلی)
Omid
سازمان بین المللی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی international

کلمه : international
املای فارسی : اینترنشنال
اشتباه تایپی : هدفثقدشفهخدشم
عکس international : در گوگل

آیا معنی international مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )