برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

intercept form

معنی intercept form در دیکشنری تخصصی

intercept form
[ریاضیات] صورت طول و عرض از مبدئی
[ریاضیات] صورت شیب عرض از مبدأ

intercept form را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی intercept form مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )