برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

intended use

intended use را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

aidaBME
حیطه کاربرد
مژی
هدف استفاده
Yasi
مورد نظر
مرتضی بزرگیان
استفاده مورد انتظار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی intended use مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )