برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1427 100 1

integral asymptotic formula of de moivre laplace

معنی integral asymptotic formula of de moivre laplace در دیکشنری تخصصی

integral asymptotic formula of de moivre laplace
[ریاضیات] فرمول مجانبی انتگرال دوموآور-لاپلاس

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی integral asymptotic formula of de moivre laplace مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران