برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1528 100 1
شبکه مترجمین ایران

insurance policy

واژه insurance policy در جمله های نمونه

1. Buy an insurance policy that covers accidental damage .
[ترجمه ترگمان]یک سیاست بیمه‌ای بخرید که آسیب‌های اتفاقی را پوشش می‌دهد
[ترجمه گوگل]خرید یک بیمه نامه که آسیب تصادفی را پوشش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If you have a query about your insurance policy, contact our helpline.
[ترجمه ترگمان]اگر شما پرس و جو درباره سیاست بیمه خود دارید، با خط تلفنی ما تماس بگیرید
[ترجمه گوگل]اگر پرس و جو در مورد بیمه شما دارید، با خط تلفن ما تماس بگیرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A blanket insurance policy insures a car against all kinds of accidents.
[ترجمه ترگمان]یک سیاست بیمه برای هر نوع تصادف اتومبیل را تضمین می‌کند
[ترجمه گوگل]یک پیمان بیمه پتروشیمی یک ماشین را در برابر همه تصادفات بیمه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I have also taken out a life insurance policy on him just in case.
[ترجمه ترگمان]من همچنین یک سیاست بیمه عمر در مورد او در مورد او انجام دادم
[ترجمه گوگل]من هم ...

معنی insurance policy در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] بیمه نامه
[حقوق] بیمه نامه
[حسابداری] بیمه نامه عمر

معنی کلمه insurance policy به انگلیسی

insurance policy
• contract with an insurance company guaranteeing compensation in case of loss or damage
• an insurance policy is a written agreement which you sign in order to insure someone or something.

insurance policy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
بیمه نامه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی insurance policy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )