برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1613 100 1
شبکه مترجمین ایران

instructional


دستوری، حاوی دستور، تعلیمی، معارفی

بررسی کلمه instructional

صفت ( adjective )
• : تعریف: pertaining to or having the purpose of instruction.

- The instructional manual explains how to operate the machine.
[ترجمه ترگمان] راهنمای آموزشی توضیح می‌دهد که چگونه دستگاه را راه‌اندازی کند
[ترجمه گوگل] کتابچه راهنمای دستورالعمل نحوه کارکرد دستگاه را توضیح می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه instructional در جمله های نمونه

1. a free instructional video.
[ترجمه میلاد] یک ویدئوی آموزشی رایگان
|
[ترجمه L] فیلم آموزشی رایگان.
|
[ترجمه ترگمان]یک ویدئوی آموزشی مجانی
[ترجمه گوگل]یک ویدئو آموزشی آموزشی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The resulting increase in production should sharpen the instructional focus of the materials.
[ترجمه ترگمان]افزایش حاصل در تولید باید تمرکز آموزشی مواد را افزایش دهد
[ترجمه گوگل]افزایش تولید باید تمرکز تمرین مواد را تیز کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The preview and evaluation of instructional materials through classroom use.
[ترجمه ترگمان]پیش‌نمایش و ارزیابی مواد آموزشی از طریق استفاده از کلاس
[ترجمه ...

معنی کلمه instructional به انگلیسی

instructional
• pertaining to teaching or instructing; educational, serving to teach or inform
instructional material
• educational material, booklets or videos providing training in some area

instructional را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سامان نصیری
آموزشی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی instructional

کلمه : instructional
املای فارسی : اینستروکتینل
اشتباه تایپی : هدسفقعزفهخدشم
عکس instructional : در گوگل

آیا معنی instructional مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )