برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1467 100 1

instil

/ɪnˈstɪl/ /ɪnˈstɪl/

معنی: چکاندن، کم کم تزریق کردن، کم کم فهماندن، اهسته القاء کردن، چکه چکه ریختن
معانی دیگر: instill چکاندن

واژه instil در جمله های نمونه

1. They hope that their work will instil a sense of responsibility in children.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها امیدوارند که کار آن‌ها احساس مسئولیت در کودکان را ایجاد کند
[ترجمه گوگل]آنها امیدوارند که کارشان احساس مسئولیت در کودکان را تقویت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She had tried her best to instil morals into her daughters.
[ترجمه ترگمان]او سعی کرده بود که اخلاق و رفتار دخترانش را به او القا کند
[ترجمه گوگل]او بهترین را برای تأثیر اخلاق به دخترانش گذاشته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I consider it important to instil a pride in the players.
[ترجمه ترگمان]من آن را برای ایجاد یک افتخار در بازیکنان مهم می‌دانم
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم که افتخار در بازیکنان مهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A manager's job is to instil determination into his players.
[ترجمه ترگمان]وظیفه مدیر این است که عزم خود را به بازیکنان خود القا کند
[ترجمه گوگل]کار مدیر این است که تصمیم گیری را به بازیکنانش تحمیل کند
[ترجمه شما ...

مترادف instil

چکاندن (فعل)
distil , seep , distill , instill , instil
کم کم تزریق کردن (فعل)
instill , instil
کم کم فهماندن (فعل)
instill , instil
اهسته القاء کردن (فعل)
instill , instil
چکه چکه ریختن (فعل)
instill , instil

معنی عبارات مرتبط با instil به فارسی

قطره قطره وارد کردن، چکاندن، (با: in یا into) القا کردن، (به تدریج) نیوشاندن، (در فکر کسی) جایگزین کردن

معنی کلمه instil به انگلیسی

instil
• if you instil an idea or feeling into someone, you make them think it or feel it.

instil را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید ترابی
به وجود آوردن (چیزی) در کسی
امین جمالی راد
نهادینه کردن
English User
جاانداختن
It is part of a teacher's job to instil confidence in/into his or her students.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی instil
کلمه : instil
املای فارسی : اینستیل
اشتباه تایپی : هدسفهم
عکس instil : در گوگل

آیا معنی instil مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران