برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

initiation

/ˌɪˌnɪʃiˈeɪʃən/ /ɪˌnɪʃɪˈeɪʃən/

آغازش، عمل آغاز کردن، شروع، راه اندازی، آشناسازی، پذیرش (به عضویت طی مراسم)، اشنا سازی وارد کردن کسی در جایی با ایین دستورویژه، شروع مبادرت

بررسی کلمه initiation

اسم ( noun )
(1) تعریف: a set of ceremonies or rituals used to formally initiate someone into a club or society.

(2) تعریف: the act of beginning.
متضاد: finish, termination
مشابه: commencement, introduction

واژه initiation در جمله های نمونه

1. They announced the initiation of a rural development programme.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها شروع یک برنامه توسعه روستایی را اعلام کردند
[ترجمه گوگل]آنها اعلام کردند که یک برنامه توسعه روستایی را آغاز کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This was my initiation into the peace movement.
[ترجمه مجید] این شروع کار من در جنبش صلح بود
|
[ترجمه ترگمان]این شروع ورود من به جنبش صلح بود
[ترجمه گوگل]این شروع من به جنبش صلح بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The club has an initiation ceremony for new members.
[ترجمه ترگمان]این باشگاه یک مراسم رسمی برای اعضای جدید دارد
[ترجمه گوگل]این باشگاه یک مراسم آغازین برای اعضای جدید دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My initiation into the mysteries of home brewing was not a suc ...

معنی initiation در دیکشنری تخصصی

initiation
[بهداشت] آغاز
[صنعت] شروع به کار، آغاز - در مدیریت پروژه مرحله تصویب پروژه و یا یک فاز از پروژه می باشد
[ریاضیات] آماده سازی
[پلیمر] آغاز، آغازگری
[پلیمر] واکنش آغازی، واکنش آغازگر
[شیمی] مرحله آغازی
[پلیمر] فن انتقال آغازگری
[نساجی] فعال کننده فتوشیمیایی
[پلیمر] آغاز خودبخود

معنی کلمه initiation به انگلیسی

initiation
• beginning, commencement; formal admission into some organization or position; ceremony celebrating admission into an organization or position; instruction, teaching of basic knowledge

initiation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

homa
پیش قدمی
علیرضا کلانتر
وصل (در طرق معنوی)
علیرضا کلانتر
وصل (در طرق معنوی)
بهزاد افشار
پاگشا
مونا
سر آغاز
عباس محمدی
اقدامات
Tantan
معارفه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی initiation

کلمه : initiation
املای فارسی : اینیتیتین
اشتباه تایپی : هدهفهشفهخد
عکس initiation : در گوگل

آیا معنی initiation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )