برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

inflation

/ˌɪnˈfleɪʃn̩/ /ɪnˈfleɪʃn̩/

معنی: پف، تورم
معانی دیگر: باد کردن، باد (تایر و بادکنک و غیره)، بادکردگی، آماهش، (پول و قیمت ها) تورم، بیشبود

بررسی کلمه inflation

اسم ( noun )
(1) تعریف: an increase in the average price level.

(2) تعریف: the act of inflating or the condition or character of being inflated.
مشابه: amplification, boost, swell

واژه inflation در جمله های نمونه

1. inflation and other undesirable phenomena
تورم و دیگر پدیده‌های نامطلوب

2. inflation and unemployment have been ailing the country's economy
تورم و بیکاری به اقتصاد کشور آسیب رسانده است.

3. inflation had crippled the country's economy
تورم اقتصاد کشور را فلج کرده بود.

4. inflation has whittled away our savings
تورم اندوخته‌های ما را کم کرده است.

5. inflation has worked to the detriment of salaried people
تورم به زیان حقوق بگیرها بوده است.

6. inflation hurts everyone's pocketbook
تورم به وضع مالی همه کس صدمه می‌زند.

7. inflation hurts salaried people more
تورم،بیشتر به حقوق بگیرها صدمه می‌زند.

8. inflation was responsible for the country's economic plight
تورم موجب خرابی وضع اقتصادی کشور بود.

9. controlled inflation is a different breed of cat from runaway inflation
تورم اقتصادی مهار شده با تورم لجام گسیخته خیلی فرق دارد.

10. double-digit inflation
تورم دو رقمی

11. runaway inflation
تورم مهار نشدنی

12. galloping inflation ...

مترادف inflation

پف (اسم)
snuff , puff , whiff , blowing-out , inflation
تورم (اسم)
protuberance , protuberancy , swell , inflation , turgescence , turgidity , struma

معنی عبارات مرتبط با inflation به فارسی

تورم سواره، تورم شدید

معنی inflation در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] تورم
[علوم دامی] الیه درونی کلاهک ؛ لایه پلاستیکی که درون کلاهک شیردوشی را می پوشاند و با پستانکها در تماس است .
[عمران و معماری] تورم
[صنعت] تورم
[نساجی] متورم شدن - تورم - بادکردگی - ورم
[ریاضیات] تورم
[آمار] تورّم
[حسابداری] حسابداری تورمی
[زمین شناسی] طغیان ، سیلاب
[حسابداری] سود نگهداری کالا پس از احتساب آثار تورم

معنی کلمه inflation به انگلیسی

inflation
• increase in the supply of money in relation to the amount of goods available resulting in a rise in prices; act of filling with air or gas; state of being filled with air or gas
• inflation is a general increase in the prices of goods and services in a country.
inflation accounting
• method for showing accounting reports modified to changes in the index
bring down inflation
• decrease inflation, lower prices
cost push inflation
• rise in prices due to an increase in production costs
creeping inflation
• slowly growing inflation
demand pull inflation
• increase in prices due to demand for merchandise and services which exceeds their supply
fail to bring down inflation
• be unsuccessful in reducing inflation (increase in the volume of money relative to available goods)
galloping inflation
• inflation that is increasing at an abnormal rate
hyper inflation
• hyper-inflation is extremely severe inflation.
one digit inflation
• less than ten percent rise in inflation
runaway inflation
• rapid decrease of the value of money, consistent raising of prices
stem inflation
• stop or hinder inflation, hinder an increased amount of circulating cash
suppressed inflation
• attempt to stop price increases by government intervention
three digit inflation
• price increases at a rate of one hundred percent or more ...

inflation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
(در فلسفه): تعالي بخشيدن، متعالي كردن، بالا بردن
حامد حاج رضایی
در پزشکی بعنوان التهاب یاد میشود
آقو میثم
در اقتصاد تورم

در پزشکی التهاب و تورم
ebi
[اقتصاد]

گرانی ، گران‌شدگی ، افزایش بها ، افزایش قیمت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی inflation

کلمه : inflation
املای فارسی : اینفلین
اشتباه تایپی : هدبمشفهخد
عکس inflation : در گوگل

آیا معنی inflation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )