برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1357 100 1

infighting

/ˈɪnˌfaɪtɪŋ/ /ˈɪnfaɪtɪŋ/

معنی: جنگ دست به یقه، اصطکاک و مبارزات داخلی
معانی دیگر: زد و خورد از فاصله ی کم، (مشت بازی) مشت زنی از نزدیک

بررسی کلمه infighting

اسم ( noun )
مشتقات: infighter (n.)
(1) تعریف: combat at close range, as in boxing.

(2) تعریف: conflict or rivalry, often concealed, within an organization or group.
مشابه: faction

- Infighting was adversely affecting the running of the company.
[ترجمه ترگمان] درگیری داخلی به طور معکوس بر اجرای این شرکت تاثیر گذاشت
[ترجمه گوگل] Infighting تاثیری بر عملکرد شرکت نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه infighting در جمله های نمونه

1. Years of infighting among the leaders have destroyed the party.
[ترجمه ترگمان]سال‌ها درگیری میان رهبران این حزب را از بین برده‌است
[ترجمه گوگل]سال های درگیری میان رهبران حزب را نابود کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I gather a lot of political infighting went on before he got the top job.
[ترجمه ترگمان]من بسیاری از مبارزات سیاسی سیاسی را قبل از اینکه به مقام اول برسد، جمع می‌کنم
[ترجمه گوگل]من چندین بار پیشتازی سیاسی را جمعآوری کردم قبل از اینکه او شغل بالا را بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Would they be as interesting as infighting and name-calling?
[ترجمه ترگمان]آیا آن‌ها به اندازه مبارزه داخلی و نام گذاری جذاب خواهند بود؟
[ترجمه گوگل]آیا آنها جالب به نظر میرسند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Exhausted by infighting, humiliated by his foes, he seemed on the verge of losing his struggle with parliament.
[ترجمه ترگمان]او که از جنگ داخلی فرسوده شده بود و توسط دشمنانش تحقیر شده بود، در آستانه از دست دادن مبارزه خود با پ ...

مترادف infighting

جنگ دست به یقه (اسم)
handgrip , infighting
اصطکاک و مبارزات داخلی (اسم)
infighting

معنی کلمه infighting به انگلیسی

infighting
• close combat, hand-to-hand combat (boxing); rivalry between associates

infighting را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
اصطکاک، زد و خورد، مبارزه
علیرضا
کشمکش
داریوش
شکاف درونی
نجفی فردین
جنگ تن به تن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی infighting
کلمه : infighting
املای فارسی : اینفیقتینگ
اشتباه تایپی : هدبهلافهدل
عکس infighting : در گوگل

آیا معنی infighting مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )