برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

indistinct noise


صدای اهسته و نامعلوم

indistinct noise را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی indistinct noise
کلمه : indistinct noise
املای فارسی : ایندیستینکت نویس
اشتباه تایپی : هدیهسفهدزف دخهسث
عکس indistinct noise : در گوگل

آیا معنی indistinct noise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )