برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1461 100 1

indefensibility


دفاع ناپذیرى، تصدیق ناپذیرى

معنی کلمه indefensibility به انگلیسی

indefensibility
• absence of justification, inexcusability; state of being unprotectable, incapability of being defended against an attack

indefensibility را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسرین زارع
عدم تایید
تصدیق نشدن

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی indefensibility
کلمه : indefensibility
املای فارسی : ایندفنسیبیلیتی
اشتباه تایپی : هدیثبثدسهذهمهفغ
عکس indefensibility : در گوگل

آیا معنی indefensibility مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران