برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1463 100 1

incorporeally


بطور غیر مادی، بطور غیر محسوس

معنی کلمه incorporeally به انگلیسی

incorporeally
• intangibly, imperceptibly; immaterially; without a body or form

incorporeally را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی incorporeally
کلمه : incorporeally
املای فارسی : اینکرپریللی
اشتباه تایپی : هدزخقحخقثشممغ
عکس incorporeally : در گوگل

آیا معنی incorporeally مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران