برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1381 100 1

inconsistent equations


(ریاضی) همچندی ناسازگار، معادله ی متناقض

معنی inconsistent equations در دیکشنری تخصصی

inconsistent equations
[ریاضیات] معادلات ناسازگاری

inconsistent equations را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی inconsistent equations
کلمه : inconsistent equations
املای فارسی : اینکنسیستنت اقواتینس
اشتباه تایپی : هدزخدسهسفثدف ثضعشفهخدس
عکس inconsistent equations : در گوگل

آیا معنی inconsistent equations مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )