برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1614 100 1
شبکه مترجمین ایران

incidental music

/ˌɪnsəˈdentəlˈmjuːzɪk/ /ˌɪnsɪˈdentəlˈmjuːzɪk/

(موسیقی همراه با نمایش و فیلم و غیره) موسیقی سرصحنه

معنی incidental music در دیکشنری تخصصی

[سینما] موسیقی سر صحنه - موسیقی فرعی یا ضمنی

معنی کلمه incidental music به انگلیسی

incidental music
• background music used in a movie or play

incidental music را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی incidental music

کلمه : incidental music
املای فارسی : اینکیدنتل موزیک
اشتباه تایپی : هدزهیثدفشم ئعسهز
عکس incidental music : در گوگل

آیا معنی incidental music مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )