برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
in - which
شبکه مترجمین ایران

in which

in which را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احسان نظری ناغانی
که در نتیجه آن
مجید بندپی
که بر اساس آن
مجید بندپی
که بر اساس آن
عاطفه درودی
که به موجب آن
میلاد علی پور
که به وسیله ی آن، که در آن، که از طریق آن، که با استفاده از آن
مسیح
که به موجب آن، که در آن
حمیدرضا کریم
که در آن
اصغر
که در آن
Farhood
۱) که بر اساس آن،
که به موجب آن
۲) که در آن
:One of the definitions for pick
to choose particular shares in which to invest
uSER
::: معنی اول :::
که در نتیجه آن
که بر اساس آن
که به موجب آن
که به وسیله ی آن
که از طریق آن
که با استفاده از آن

::: معنی دوم :::
که در آن
محمد دالوند
"in which" basically means "in the thing already mentioned".
که در آن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی in which مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )