برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

in the line of duty


طبق وظایف محوله، حین انجام وظیفه

معنی کلمه in the line of duty به انگلیسی

in the line of duty
• during a period of action required by one's profession
acted in the line of duty
• fulfilled one's duty
was killed in the line of duty
• was killed while fulfilling his obligations, writing on tombstones of soldiers who fell but not during battle

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی in the line of duty

کلمه : in the line of duty
املای فارسی : این تاه لین اوف دیوتی
اشتباه تایپی : هد فاث مهدث خب یعفغ
عکس in the line of duty : در گوگل

آیا معنی in the line of duty مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )